19. november, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

19. november, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí