17. NOVEMBER - DEŇ BOJA ŠTUDENTOV ZA SLOBODU A DEMOKRACIU / NOVEMBER 17. - A SZABADSÁGÉRT ÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT VÍVOTT HARC NAPJA

17. NOVEMBER - DEŇ BOJA ŠTUDENTOV ZA SLOBODU A DEMOKRACIU / NOVEMBER 17. - A SZABADSÁGÉRT ÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT VÍVOTT HARC NAPJA