Zásobník projektov, záruka toho, že naše mesto budujeme dlhodobo proaktívne - A projektek tárháza garancia arra, hogy hosszú távon proaktívan építhessük városunkat

Mesto Veľké Kapušany a región Použia chcem budovať proaktívne a nie iba pár týždňov pred voľbami silnými vyhláseniami

Pre Veľké Kapušany a celý región Použia mám ďalšie nové nápady, myšlienky a plány, ktoré sú zhrnuté v dokumente s názvom Zásobník projektov.

Zásobník projektov nie je dokument, ktorý bol šitý, ako sa hovorí za horúca, za pár dní. Jeho zrodu predchádzalo niekoľko mesiacov príprav, pracovných porád, pracovných stretnutí nielen na úrovni mesta, ale aj na úrovni okresu, kraja a štátu. Je to dlhodobá vízia a nastolené ciele, ktoré vychádzajú z pohľadu môjho, ako primátora mesta, z pohľadu ostatných orgánov a odborov mesta, ale pri jeho tvorbe sme prihliadali a vychádzali aj z potrieb obyvateľov nášho mesta a celého regiónu Použia. Máme nápady, ciele a chceme tvoriť hodnoty, pričom do úvahy berieme všetky európske, národné a regionálne strategické a rozvojové dokumenty. Tento dokument, odovzdaný v roku 2021 je zárukou toho, že naše mesto budujeme proaktívne a nie iba pár týždňov pred voľbami silnými vyhláseniami.

Dovoľte mi, aby som vám ho predstavil.

Projektový zámer do zásobníka projektov KSK pre ZMO Použie
Projektový zámer do zásobníka projektov KSK pre Mesto Veľké Kapušany

A választások előtt nemcsak eltúlzott kijelentéseket szeretnék tenni, hanem proaktívan építeni Nagykapost és az Ung- vidék térségét.

További új ötleteim, gondolataim és terveim Nagykapos és az Ung-vidék régióval kapcsolatban a projektportfólió nevű dokumentumban vannak összefoglalva.

Ez a portfólió nem egy olyan dokumentum, amelyet néhány nap alatt raktunk össze. Kidolgozását több hónapos előkészület, munkaértekezlet előzi meg, nemcsak városi de járási, megyei és állami szinten is. Ez egy hosszú távú jövőkép, melyet én, mint a város polgármestere az önkormányzat többi testületeivel együttesen valósítanánk meg, figyelembe véve a város és a térség lakosságának igényeit.

Vannak elképzeléseink, céljaink és mindeközben szeretnénk értéket teremteni. Figyelembe vesszük az összes európai, nemzeti és regionális stratégiai és fejlesztési dokumentumokat.

Ez a 2021-ben benyújtott dokumentum garancia arra, hogy proaktívan építjük városunkat és nem csak ígérgetünk.

Engedjék meg, hogy ezt bemutassam Önöknek.

Projektový zámer do zásobníka projektov KSK pre ZMO Použie
Projektový zámer do zásobníka projektov KSK pre Mesto Veľké Kapušany