Spomienka na Hviezdoslava pri storočnici jeho úmrtia

Dnes som si aj ja pripomenul 100 rokov od smrti Pavla Országha Hviezdoslava.  

Citátom, ktorý je mne osobne spomedzi mnohých najbližší: „… lebo nie ten, kto v rozkoši

planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

Ale aj inak.

Tvár básnika s tajomným úsmevom a dlhými fúzami som prvýkrát spoznal ako žiak v lavici

na základnej škole, ktorá nesie jeho meno. Jeho portrét visí vo vstupných priestoroch

Základnej školy P. O. Hviezdoslava aj dnes. Myslím si, že ho poznajú aj deti, ktoré ešte

o jeho poézii nič netušia, ale navštevujú Materskú škôlku na Sídl. P. O. Hviezdoslava. 

Pamätám si Hviezdoslava aj ako záštitu recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“, s ktorou

sme sa v detstve alebo mladosti, či už pozitívne, alebo negatívne, konfrontovali. A pamätám

si ho aj ako maturitnú tému, autora, ktorý nie je ľahko čitateľným autorom, ale učitelia

a profesori slovenského jazyka mi pomohli utvoriť si most k jeho dielam. S odstupom času

som aj ja ako učiteľ stál pred podobnou výzvou pred svojimi žiakmi. 

Česť jeho pamiatke.